Novosti

Objava kandidatura i programa rada za izbor dekana Veleučilišta

Objava kandidatura i programa rada za izbor dekana Veleučilišta

  • Subota, 04. srpanj 2015.

Nakon pregleda natječajne dokumentacije Povjerenstvo za prikupljanje pristiglih prijava i utvrđivanje pravovaljanosti prijava pristupnika za izbor dekana Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu utvrdilo je da sljedeći kandidati zadovoljavaju uvjete iz Natječaja za izbor dekana Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu i to prijava kandidata:

  1. dr. sc. Marka Vujasinovića, v. pred.
  2. Željka Zrna, v. pred.
  3. doc. dr. sc. Josipa Gugića, prof. v. š.